Hartai ingatlanok: 0 db      Egyéb ingatlanok: 0 db      Kékesi-tó: 0 db     
      Duna-part: 0 db      Telek: 0 db      Albérlet: 0 db

Energiatanusítványok

Az energiatanúsítás bevezetése alapjaiban változtatja meg az ingatlanvásárlás és forgalmazás korábbi szokásrendszerét, hiszen mind a vevő, mind az eladó elemi érdeke, hogy az épület minél jobb besorolású energetikai tanúsítvánnyal rendelkezzen. Vagyis a használt ingatlanok tulajdonosai is érdekeltek abban, hogy az adott épületre mielőbb energiatanúsítványt szerezzenek, hiszen e nélkül nehezen vagy egyáltalán nem mérhető fel az ingatlan aktuális piaci értéke. A hitelintézetek általi hitelbírálat egyik alappillére is az energetikai tanúsítvány.

Mi az energiatanúsítvány?

Az épületek energiafelhasználása fontos tényező az ország gazdasági mérlegében, valamint a családok rezsi költségeinek alakulásában. Az energiaárak drasztikus növekedése, az energiapazarlás, valamint a fokozódó környezetszennyezés hatására az Európai Unió 2002-ben direktívában írta elő új, magasabb követelmények bevezetését és új számítási módszerek kidolgozását az energiafogyasztás és környezetszennyezés csökkentésének érdekében.

A kormány a fentiek alapján két alapvető jogszabályt alkotott:

 • az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, rendeletet, amely a számítási módszereket egységesítette,
 • és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amely pedig a energetikai tanúsítás módszereit rendezte egységes szerkezetbe.

Az energetikai tanúsítvány az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát.

2009. január 1. napját követően a 176/2008 (XII.31.) Korm. rendelet hatálybalépésének köszönhetően minden ezt követően indult építésügyi engedélyeztetési eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel megvalósuló új épület építésekor – legkésőbb a használatbavételi engedély benyújtásáig - el kell készíttetni az épület energetikai tanúsítványát. Kötelező az energiatanúsítvány (épületzöldkártya) elkészítése meglévő épület tulajdonjogának átruházása, illetőleg egy évet meghaladó időtartamú bérbeadása esetén is. 2009. január 1-től az új épületek energiatanúsítása már kötelező a használatbavételi engedély megszerzéséhez!

2012. január 1-től az energetikai tanúsítvány megszerzése ugyancsak kötelező a következő esetekben:

 • meglévő épület vagy lakás,
 • lakás, vagy ház eladásakor, az átíráshoz,
 • bármilyen futamidejű bérbeadáskor,
 • a 250 m2-nél nagyobb alapterületű hatósági-, állami tulajdonú épület esetén.

Ingatlantulajdonosok figyelem!

Az energiatanúsítvány nemcsak egy okirat beszerzése, hanem lakása / háza minősítő irata is egyben. Ha időben megvizsgáltatja, tanúsíttatja ingatlanját, nem érheti meglepetés a későbbi, kötelező eljárás esetén.

Ingatlanvásárlók, bérlők figyelem!

Ha Ön most vásárol, vagy bérel lakást, házat, máris kérje az energetikai tanúsítványt az eladótól vagy bérbeadótól!
Pénzt takarít meg, védi környezetét és biztosíthatja, hogy a jövőben a tulajdonába került ingatlanra ne kelljen ismét jelentős összeget költenie!

Mikor nem szükséges az energiatanúsítás?

Nem szükséges energiatanúsítás a következő épületek esetében:

 • a. a kicsi - 50 m2-nél kisebb alapterületű - épületre;
 • b. az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, (tehát a hőszigeteléssel, fűtéssel ellátott nyaralók esetében szükséges!)
 • c. a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre (ideiglenes épületek, felvonulási épületek)
 • d. templomokra, hitéleti rendeltetésű épületre;
 • e. műemlékekre - a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • f. a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • g. azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki; (ilyenek például a pékségek)
 • h. a műhely rendeltetésű épületre;
 • i. a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre. (például teniszsátrak)

Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány?
A tanúsítvány 10 évig érvényes. Az energiatanúsítványt újra meg kell csináltatni ha az épületen időközben olyan változtatások történtek, amelyek módosítanak annak energetikai jellemzőin, illetve ha közben a követelményértékek megváltoztak.

Ha új az épület:
Új épület esetében a tanúsítványt jogerős építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni, elkészíttetéséről az építtető gondoskodik az épület tényleges használatbavételéig, illetve legkésőbb az ekkor még hiányzó építési tevékenységek elvégzéséig.

Meglévő épület:
Meglévő épület esetében, az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházáskor vagy bérbeadáskor a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos kell, hogy gondoskodjon, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek át kell adnia, a bérlőnek be kell mutatnia.

Az épület mely részeire vonatkozhat a tanúsítvány?
A tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani, meglévő épület esetén, a tulajdonos döntése alapján kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési egységére (lakására) is. A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.

Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható. Az építtető, illetve a tulajdonos feladata, hogy biztosítsa a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

 

A korszerűsítési javaslatról:
Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el a „C” kategóriát, akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: javaslat) is tartalmaz. A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről. A javaslatban foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának. A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet. A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is.

Ki jogosult energetikai tanúsítvány készítésére?
Energetikai tanúsítói tevékenységet az végezhet, aki teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben9 és az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben10 meghatározott feltételeket, és az illetékes mérnökkamara által szerzett jogosultsággal bír.

 

Ahogy a személygépkocsik környezetszennyezését igyekszünk meggátolni, úgy az épületek energiafelhasználását is kordában kell tartsuk – együtt, összefogva.

Források:
www.tanusitokozpont.hu